Søbråtan (Sørbraaten) lå der Tanumveien 121 ligger i dag.

Plassen ble ryddet før 1800 og var en husmannsplass under Nordre Tanum.

Søbråtan ble utskilt som eget bruk omkring år 1900.

Carl Spørck Haslund kjøpte Sørbråtan av major Iver Lund på slutten av 1920-tallet. Haslund bygget om og utvidet den gamle husmannsstua. Han førte opp flere store hønsehus, og drev et moderne hønseri på småbruket. Da andre verdenskrig startet i 1940, ble det vanskelig å få tak i kraftfor, og hønseriet måtte nedlegges.

I 1865 hadde plassen 1 kyr og 2 sauer. De sådde 1/4 tønne bygg, 1 tønne havre, og de satte 2 tønner poteter.

Under andre verdenskrig (1940 - 1945) ble det drevet en trevarefabrikk i ett av de tomme hønsehusene.

Sørbråtan ble oppdelt i tomter noen år etter krigen.


Mer om husmannsvesenet: Se Rik på historie. Gå til s. 28.


Kilder:

Per Otto Borgen: Asker og Bærum leksikon (2006)

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 1. Bærum Bibliotek.

 

 

 

 

  

Se også Detaljkart
Søbråtan 2020. Sett fra vest. Foto: Knut Erik Skarning

Søbråtan

Tilbake til startsiden