Tilbake til startsiden


Ifølge Sefrakregisteret og Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 1. Bærum bibliotek, var Søndre Kjaglia opprinnelig en plass under Bærums Verk. I 1921 ble gården solgt til Hans Frogner på Vestre Frogner. Hans Frogner flyttet seterdriften fra Knappnæring til Søndre Kjaglia.

Husdyrholdet ble lagt ned på 1950-tallet

Det står en steinmur på området som er rester etter et gammelt fjøs.

I Lokalhistoriewiki. står følgende:
Johan Kristiansen Kjaglien, født omkring 1866, var selveier på Søndre Kjaglia tidlig på 1900-tallet, men han solgte gården til skogeier og forstkandidat Guthorm Andresen i 1915, og Johan ble senere forpakter her.

På den tiden besto eiendommen av 50 dekar (mål) jord, hvorav 15 var oppdyrket, og 250 dekar skog.

Guthorm Andresen kjøpte Bjørum sag og store skogområder der han kunne felle tømmer til sagen. Han bygde Bjørumdammen og la forholdene bedre til rette for tømmerfløting i Isielven

I Lokalhistoriewiki står det at denne gården har gårdsnummer 70/1. Dette var gårdsnummeret på den opprinnelige Kjagliagården. På Norgeskart.no står det at stedet har gardsnummer 69/1.


Mer om landbruk, gårdsutvikling, seterdrift og skogsdrift: Se Rik på historie. Gå til s. 23.


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 1. Bærum bibliotek

Norgeskart.no

 

 

 

  

Se også Detaljkart
Her lå Søndre Kjaglia. vi ser en steinmur som står igjen etter fjøset.
Foto: Odd Tore Saugerud

Søndre Kjaglia