Tilbake til startsiden

Tanum Landhandleri var en dagligvareforretning i Tanumveien 73. Den ble etablert i 1935 av Axel Jensen og hans hustru. Det var Tanums eneste landhandleri, og solgte kolonialvarer, kjøtt og flesk, isenkram og fargehandelsvarer.

Virksomheten ble overtatt av Reidar Grøndahl i 1939. Han solgte den videre til Vestre Bærum Samvirkelag, senere Bærum Samvirkelag, som drev butikken på stedet fra 1946 til 1969. Da ble butikken flyttet til eget nybygg i Vestmarkveien 2, nå Staverbråtaen 1.
Vestre Bærum Samvirkelag drev butikken videre i nybygget fra 1969 til 1990, da butikken ble leid ut til Tanum Matsenter. Siste kjøpmann på stedet var Abdul Majid, som drev Tanum Mathus i perioden 1991 - 1994.

Bærum Samvirkelag etablerte seg i Gamle Tanumvei 64 etter Spar som gikk konkurs. Se egen omtale. Dette skjedde etter fire år uten butikk i området.


Se også Handel i Bærum

Mer om samvirkelagene og Coop: Se egen omtale


Kilder:

Lokalhistoriewiki (Om Tanum Landhandleri)

Lokalhistoriewiki (Om Tanum Mathus)

Lokalhistoriewiki (Om Coop Tanum)

Per Otto Borgen: Asker og Bærum leksikon (2006)

 

 

 

 

 

  

Her i Tanumveien 73 holdt Tanum Landhandleri til. Sett fra nordvest. Bildet er tatt i 2020. Foto: Knut Erik Skarning
Her i Staverbråtan 1 lå Vestre Bærum Samvirkelag, Tanum Matsenter og Tanum Mathus. Bildet er tatt i 2020. Foto: Knut Erik Skarning

Tanum Mathus og Tanum Landhandleri

Se også Detaljkart