Tilbake til startsiden

Tanum skole er en barneskole (1 – 7) med adresse Tanumveien 69.

Allerede i 1839 hadde barna i Tanumområdet fast skole i Økonomibygningen ved Asker seminar. Her fikk de som skulle bli lærere, trene seg på virkelig undervisning.
Da Asker seminar i 1898 ble flyttet til Holmestrand, måtte kommunen overta den tidligere øvingsskolen og leie lokaler til den på Bjerke i et års tid. Skolestyret og herredsstyret var nok forberedt på denne forandringen og begynte allerede i 1896 å forberede bygging av ny skole i "Seminarkretsen".

Byggingen av Tanum skole kom i gang i 1899 på den flotte utsiktstomten Holstkleven. Skolen ble innviet av skolestyreformann, sokneprest Grødal, 6. juni 1900. Det ble vedtatt at den nye skolen skulle hete "Tanum skole i Tanum skolekrets". Navnet er i dag Tanum skole.
Tanum skole var en toetasjes trebygning med to klasserom, lærerleilighet med jordvei med fjøsbygning og leilighet for lærerinne.

Skolen var fra starten firedelt med én lærer og én lærerinne. I 1914 ble det bestemt at skolen skulle være seksdelt med to lærere og én lærerinne. Da ble skolen påbygget. Bygningen inneholdt nå, foruten lærer -og lærerinnebolig, fire klasserom, sløyd -og håndarbeidsrom, skolekjøkken og bad samt lærerværelse og materialrom. Elevtallet holdt seg lenge på omkring 100, men i 1926 var det steget til 126. I 1917 ble skolen syvdelt. Elevtallet holdt seg nå på et rimelig nivå til 1946. Da økte elevtallet mye, og leilighetene i andre etasje ble etter hvert omgjort til klasserom.

På 1950-tallet steg elevtallet igjen sterkt. Skolen hadde nå flere paralleller på alle trinn, og i 1960 gikk 300 elever på Tanum skole. Skolen var maksimalt utnyttet, men manglet skikkelig lærerværelse, kontor og materialrom. Uthuset ble innredet til sløydsal. Som midlertidig løsning tok man i bruk første etasje på Gyssestad som klasserom. I tillegg ble det satt opp en Moelvenbrakke med plass til to klasser på skoletomten.

Parallelt med disse nødløsningene startet planleggingen av en helt ny skole. I 1964 ble første byggetrinn tatt i bruk. Bygningen inneholdt fem klasserom i andre etasje. Første etasje besto av flere tilfluktsrom, hvorav et stort som ble brukt til to klasserom.

Andre byggetrinn ble innviet 8. november 1972. Bygningen inneholdt, foruten skolens kontorer og lærerværelse, en rekke spesialrom. Først og fremst gymnastikksal med scene og garderober, musikkrom, kombinert rom for heimkunnskap og tekstilforming, sløydsal, naturfagrom, bibliotek og logopedrom i tillegg til to klasserom. Vaktmester, renholdspersonalet, skoletannlegen og skolehelsetjenesten ble alle innlosjert i den nordre delen av bygget. 30. september 1993 fikk Tanum skole enda en utvidelse. Etter kommunestyrevedtak om skoletilbud for 6-åringer var det påkrevd med flere undervisningsrom. Det kom et tilbygg som inneholdt seks klasserom og to grupperom. Skolen var dermed ansett som en fullt utbygd toparallell skole, der alle 14 klasser hadde hvert sitt klasserom.

I skoleåret 2019 – 2020 har skolen 298 elever.


Mer om skolehistorie i Bærum: Se Rik på historie. Gå til s. 71.


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Tanum skole

Wikipedia

  

Tanum skole 1960. Kilde: Bærum bibliotek
Se også Detaljkart
Tanum skole 2001. Sett fra vest. Kilde: Lokalhistoriewiki

Tanum skole

Tanum skole 1915. Kilde: Bærum bibliotek
Tanum skole 2020. Sett fra sydvest. Foto: Knut Erik Skarning