Tilbake til startsiden

1. Tanum speidergruppe har Kvikkhytta (Speiderhytta) som møtested. Den ligger i Tanumskogen ca. 500 meter øst for Tanum skole. Se Detaljkart.

abspeiderne.no står følgende (2020):
Bever (1. - 2. klasse)
Tanum speidergruppe har beverspeiding. Beverarbeidet gir tilbud om å starte som speider allerede i 1. og 2. klasse. Det er bevermøter hver tirsdag med oppmøte ved Tanum skole fra klokken 18:00. Tilbudet er tilpasset aldersgruppens utviklingstrinn. Allerede i 6-årsalderen har barn en klar opplevelse av vennskap og samhold. Gjennom opplevelse av fellesskapet i beverkolonien starter den enkeltes utvikling av ansvar og selvstendighet.

Småspeiderflokken (3. - 5. klasse)
Småspeiderne har voksne ledere, gjerne foreldre som har barn i gruppen. De får hjelp av rovere på 16 år. Vi møtes på Kvikkhytta i Tanumskogen hver tirsdag mellom kl. 18:00 og 19:00. I småspeider'n har vi det gøy sammen. Vi leker og er mye ute i naturen. Vi drar på både dagstur og overnattingsturer i Vestmarka.

Troppen (5. til 10. klasse)
Troppen drives av troppsleder, sammen med roverne. Det er troppsmøter første tirsdagen i hver måned og en eller to troppsturer i året. Troppen er videre organisert i patruljer, der hver patrulje har en patruljefører (PEFF) og en assistent (ASS) som er ansvarlig for å drive patruljen. Patruljene har jevnlige møter hos hverandre der de har flere forskjellig aktiviteter, og jobber med ferdighetsmerker. Patruljene drar også på patruljeturer til våre hytter i Vestmarka, og andre steder.

Vallak roverlag (16 til 29+ år)
Roverlaget ble stiftet i 1965. I dag er vi rundt 20 aktive rovere. Vi er aktive og synlige og drar på mange morsomme turer og har regelmessige møter på Kvikkhytta rett etter troppsmøtene.


Kilde:

facebook

 

Se også Detaljkart
1 Tanum speidergruppes møtested er Kvikkhytta.
Kilde:
1tanum.wordpress

1. Tanum speidergruppe