Tilbake til startsiden


Flere bruk ligger på rekke og rad sydvest for Rustan. Det er Nordre Ullbråtan, Søndre Ullbråtan, Brynsbakken (Bakken), Solstad (Nordre Jammerdal), Mellom Jammerdal og Søndre Jammerdal. Antakelig ligger alle brukene på innmarken til én opprinnelig gård, Rustan, som ble ryddet i middelalderen.

Ullbråtan, også skrevet Ullbråten og Ulbraaten, lå omtrent der husene på Nordre Ullbråtan ligger i dag. Navnet Ullbråtan kommer av Ulvebråtan som gården tidligere ble kalt.

Bruket er nevnt i dokumenter fra 1801 og kartfestet i 1825.
Ullbråtan var et leilendingsbruk under Bærums Verk til 1939, da plassen ble skilt ut som to bruk, Nordre Ullbråtan og Søndre Ullbråtan (tidligere Lille Rustan). Brukerne ble da selveierbruk.
.
Nordre Ullbråtan var i 1939 på 335 dekar (mål), hvorav 60 dekar var jordbruksareal og 255 dekar barskog. Besetningen var 2 gamle og 2 yngre hester, 1 kalv, 9 kyr, 11 sauer og 3 fetesvin. Det ble dyrket 5 dekar vårhvete, 15 dekar havre, 1,5 dekar grønnfôr og 3 dekar poteter. I hagen var det 2 epletrær og 11 bærbusker.

I dag drives det tradisjonell gårdsdrift på Nordre Ullbråtan med sauer som beiter i Vestmarka.


For å se informasjon om hvilke arealer gården i dag eier, gårdsbygninger, gårds- og bruksnummer m.m., kan man klikke på denne lenken: norgeskart.no. Skriv gårdsnavnet i søkefeltet, og klikk på det riktige gårdsnavnet som dukker opp. Velg deretter
"SE EIENDOMSINFORMASJON". Huk av for "MARKER EIENDOM". Nå blir gårdens areal farget. Klikk også på "VIS MER INFORMASJON". Har man først norgeskartet oppe, kan man enkelt bare klikke på den gården/det stedet man ønsker informasjon om.

Mer om landbruk, gårdsutvikling, seterdrift og skogsdrift: Se Rik på historie. Gå til s. 23.


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Larsen, Jan Martin og Stenseng, Jon. (2001). Vestmarka. Seterliv og kølabrenning. Asker og Bærum historielag

SEFRAK-registeret

Se også Detaljkart
Nordre Ullbråtan 2020. Sett fra nordøst. Foto: Knut Erik Skarning

Nordre Ullbråtan