Vestmarksetra
Vestmarksetra var en sportskafé.

Kafeen ble bygget av Sigurd Holo i 1937 på en høyde i Holomarka. Den hadde praktfull utsikt over fjorden fra Oslo til Drøbak. Den ble nedlagt på 1970-tallet.

Vestmarksetra har aldri vært seter. Navnet Vestmarksetra blir også benyttet på den nærliggende kommunale parkeringsplassen for turfolket. Nå brukes Franskleiv som navn på parkeringsplassen.

Franskleiv
Lenge brukte turfolk betegnelsen Vestmarksetra om parkeringsplassen som ligger ved Vestmarksetra. I dag har man gått over til å kalle dette området Franskleiv.

Franskleiv er en kleiv ved bekken vi ser rett syd for parkeringsplassen. Den har muligens navn etter Knud Frantzen, som levde på midten av
1600-tallet og var den siste eier av Nesøygodset. Se Detaljkart

Kilder:

Lokalhistoriewiki (Om Vestmarksetra)

Lokalhistoriewiki (Om Franskleiv)

Harald Kolstad

Vestmarksetra 1946. Kilde: Bærum bibliotek
Se også Detaljkart

Vestmarksetra og Franskleiv

Tilbake til startsiden
Bildet viser et kommunalt vedskjul som lå ved Franskleiv. Bildet er tatt i 1952.
Se Detaljkart
. Kilde: Harald Kolstads bildesamling