Vestmarksetra
Vestmarksetra var en sportskafé.

Kafeen ble bygget av Sigurd Holo i 1937 på en høyde i Holomarka. Senere overtok datteren Signe og hennes mann Asbjørn Stenberg

Kafeen hadde praktfull utsikt over fjorden fra Oslo til Drøbak.
Det lå en hoppbakke rett ved husene, og her var det påskerenn.

Vestmarksetra har aldri vært seter. Navnet Vestmarksetra blir også benyttet på den nærliggende kommunale parkeringsplassen for turfolket. Nå brukes Franskleiv som navn på denne parkeringsplassen.

Kafeen ble nedlagt på 1970-tallet.

Franskleiv
Franskleiv er en kleiv ved bekken vi ser rett syd for parkeringsplassen. Den har muligens navn etter Knud Frantzen, som levde på midten av
1600-tallet og var den siste eier av Nesøygodset. Se Detaljkart

Kilder:

Lokalhistoriewiki (Om Vestmarksetra)

Lokalhistoriewiki (Om Franskleiv)

Vestmark-kalenderen 1999. Laget av Harald Kolstad

Vestmarksetra 1946. Kilde: Bærum bibliotek
Se også Detaljkart

Vestmarksetra og Franskleiv

Tilbake til startsiden
Bildet viser et kommunalt vedskjul som lå ved Franskleiv. Bildet er tatt i 1952.
Se Detaljkart
. Kilde: Harald Kolstads bildesamling
Vestmarksetra har flott utsikt. Kilde: Vestmark-kalenderen 2000. Laget av Harald Kolstad