Tilbake til startsiden

Aktuelle lenker og bøker

Larsen, Jan Martin og Stenseng, Jon. (2000). Vestmarka. Veifar og vandring. Asker og Bærum historielag

Larsen, Jan Martin og Stenseng, Jon. (2001). Vestmarka. Seterliv og kølabrenning. Asker og Bærum historielag

Halvorsen, Harald (red). (1994). Tanum vel : 75 årsberetning : 1919 - 1994. Vellet

Tanum kirke. (1970)

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 1. Bærum Bibliotek.

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 2. Bærum Bibliotek.

lokalhistoriewiki.no (som bygger på: Bakken, Thor Chr. (red). (2008). Budstikkas store Asker og Bærum-leksikon. Kunnskapsforlaget)

Hågvar, Sigmund. Frodahl, Bjørn. Holo, Svein (Red.) (2019). Tanumplatået. Naturvernforbundet i Oslo og Akershus

Det er laget en video om Tanumplatået med bilder av planer og dyr, tatt av Svein Holo.

Per Otto Borgen: Asker og Bærum leksikon (2006)

Moe, Liv Frøysaa. (2019). Kulturminner i Vestmarka. Bærum Turlag

For øvrig finnes mange lenker på de ulike sidene man kommer til ved å klikke på markører i kartet.