Tilbake til startsiden

Bakken (Isibakken) var opprinnelig en husmannsplass under Isi. Den ble oppført mellom 1800 og 1825.

Plassen ligger ved den gamle veien fra Isi til Bærums Verk. Det var stor ferdsel på veien, særlig om vinteren da hestene kom med fliskurver fulle av trekull på vei til Bærums Verk.

Plassen ble fradelt Isi på 1840-tallet.

I 1865 satte de 4 tønner poteter.

På Bakken og andre plasser var det tidligere en viktig inntektskilde å skjære og selge lindeløv.

 

Kilder:

Bærum kommune. Rapport

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 1. Bærum Bibliotek

 

 

 

 

  

Vi ser Isi øverst i bildet og Grinda. nederst til venstre for kjøreveien. Nederst til høyre for veien ligger Bakken. Sett fra øst. Bildet er tatt i 2020. Foto: Knut Erik Skarning
Vi ser Bakken ovenfor veien. Nedenfor veien ligger Grinda. Kilde: Bærum kommune. Rapport

Bakken (Isibakken)

Bakken 1930. Jan og Paula Isibakken sitter på trappen. Kilde: Bærum bibliotek