Tilbake til startsiden

Dette er en klart markert, steinblandet rundhaug.

Haugen har en diameter på ca. 13 m og en høyde på ca. 3,5 m.

Her er tallrike bruddstein og rundkamp synlig.

Haugen har et krater i toppen. Krateret har diameter ca. 4 m og dybde ca. 2 m.

Haugen er fra bronsealder - jernalder (1700 fvt. - 1050 evt.).

Nordvest for haugen går den gamle veien, Haugkleiva, mellom Haug og Tanum gård.

Andre fortidsminner
Ved å klikke på lenken nedenfor kommer man til et kart over hele Tanum- og Skuiområdet som man kan forstørre. Her kan man klikke på brune punkter. Når man klikker på et punkt, kommer det opp et stikkord for det som ligger på stedet. Dette stikkordet kan man så klikke på og se et mer detaljert kart og lese tekst. Slik kan man få informasjon om fortidsminner som ikke står som markører på hovedkartet.

Lenke til flere fortidsminner


Mer om den eldste historien i Bærum: Se Rik på historie. Gå til s. 4.


Kilde:

Kulturminnesøk

 

 

 

 

  

Gravhaugen 2020. Sett fra nord. Foto: Knut Erik Skarning
Brun trekant viser hvor gravhaugen ligger. Kilde: Kulturminnesøk

Gravhaug nord for Tanum kirke

På toppen av haugen er det et stort krater. Sett fra syd. Foto: Knut Erik Skarning