Tilbake til startsiden

Klart markert, jordblandet rund røys bygget opp av rundkamp. Det er et krater i den vestlige delen. Diameteren på krateret er 2 m og dybden er ca. 0,75 m. Det står et eiketre på toppen.

Det ligger masse bruddstein i området rundt gravhaugen. I tillegg er det hauger og groper av nyere karakter i området.

Haugen er fra bronsealder - jernalder (1700 fvt - 1050 evt.)

Andre fortidsminner
Ved å klikke på lenken nedenfor kommer man til et kart over hele Tanum- og Skuiområdet som man kan forstørre. Her kan man klikke på brune punkter. Når man klikker på et punkt. kommer det opp et stikkord for det som ligger på stedet. Dette stikkordet kan man så klikke på og se et mer detaljert kart og lese tekst. Slik kan man få informasjon om fortidsminner som ikke står som markører på hovedkartet.

Lenke til flere fortidsminner


Mer om den eldste historien i Bærum: Se Rik på historie. Gå til s. 4.


Kilde:

Kulturminnesøk

 

 

 

 

  

Midt i bildet, nær eiketreet, ligger gravhaugen. Området er tett bevokst, og det er vanskelig å se haugen. Man kan se en del store steiner ut mot veien. Sett fra øst.
Foto: Knut Erik Skarning
Brun trekant viser hvor gravhaugen ligger. Kilde: Kulturminnesøk

Gravhaug vest for Tanum gård

Om høsten ser man tydligere at det ligger en gravhaug her. Bildet er tatt i 2020.
Sett fra øst. Foto: Knut Erik Skarning
Det er en fordypning på toppen av gravhaugen. Bildet er tatt i 2020.
Sett fra nordvest. Foto: Knut Erik Skarning