Tilbake til startsiden

Det ligger tre gravhauger i området:

1. Dette er en klart markert, steinblandet rundhaug. Toppen og nordøstsiden er noe avflatet, men haugen er antagelig urørt. På toppen er det nå plassert en steinurne. Diameteren på haugen er 8 m og høyden er ca. 1 m.

2 Dette er en jordblandet rundrøys som er urørt. På toppen er det nå plassert en steinurne. Høyden er ca. 0,75 m.

3 Dette er en steinblandet rundhaug, noe uklart markert, men tydelig i terrenget. Den er urørt. Høyden er ca. 0,5 m.

Haugene er fra jernalderen (500 fvt. - 1050 evt.).

Området vest for gravhaugene er en gresslette/park med fuglebad og små statuer.

Andre fortidsminner
Ved å klikke på lenken nedenfor kommer man til et kart over hele Tanum- og Skuiområdet som man kan forstørre. Her kan man klikke på brune punkter. Når man klikker på et punkt kommer det opp et stikkord for det som ligger på stedet. Dette stikkordet kan man så klikke på og se et mer detaljert kart og lese tekst. Slik kan man få informasjon om fortidsminner som ikke står som markører på hovedkartet.

Lenke til flere fortidsminner


Mer om den eldste historien i Bærum: Se Rik på historie. Gå til s. 4.

Kilde:

Kulturminnesøk

 

 

 

 

  

De brune trekantene viser hvor gravhaugene ligger.
Det ligger en gresslette/park nordvest for gravhaugene som bildet nedenfor er tatt fra.
Kilde: Kulturminnesøk

Ekehaugen. Gravhauger nord for Bjerke

Gravhaugene sett fra nordvest, fra gressletten/parken. Bildet er tatt i 2020.
Foto: Knut Erik Skarning
1
2
3
Gravhaug 1. (Se kartet ovenfor). Her er det i nyere tid plassert en steinurne på toppen.
Sett fra vest.
Alle bildene er tatt i 2020.

Foto: Knut Erik Skarning
1
2
3
Gravhaug 2. (Se kartet ovenfor). Her er det også i nyere tid plassert en steinurne på toppen.
Sett fra nord.

Foto: Knut Erik Skarning
Gressletten/parken
Sett fra øst. Foto: Knut Erik Skarning
1
2
3
Gresslette /park