Tilbake til startsiden

Dette er en kalkovn som er bygget opp av rundkamp. Selve ovnen er sirkelrund med diameter 4 m, men ytterkant av muren er kvadratisk, ca. 6 x 6 m. Ovnshullet har dybde 4 m.

I 1578 leverte Ringi 12 tønner kalk til bygging av Akershus festning.

Brenning av kalk krevde mye ved. Bærums Verk, som smeltet jernmalm, trengte mye trekull. Det var derfor konkurranse om skogressursene. Dette førte til flere rettsaker.

For bøndene var kalkbrenning en viktig inntektskilde.

Etter 1870 var ovnen lite i bruk, og siste brenning var i 1880.

Kalkovnen ble restaurert i 1981.

Det går en gammel vei forbi ovnen. Se Gammel vei ved Ringi.

Se også Mer om kalkbrenning

Andre fortidsminner
Ved å klikke på lenken nedenfor kommer man til et kart over hele Tanum- og Skuiområdet som man kan forstørre. Her kan man klikke på brune punkter. Når man klikker på et punkt, kommer det opp et stikkord for det som ligger på stedet. Dette stikkordet kan man så klikke på og se et mer detaljert kart og lese tekst. Slik kan man få informasjon om fortidsminner som ikke står som markører på hovedkartet.

Lenke til flere fortidsminner

 

Kilder:

Kulturminnesøk

Anders Ilebekk. Asker og Bærum historielag

Kittelsen, Kjell H. (2005). Brent kalk. 900 år med kalkbrenning i Asker og Bærum. Asker og Bærum historielag

 

 

 

  

Den brune trekanten viser hvor kalkovnen ligger. Kilde: Kulturminnesøk

Ringi kalkovn

Kalkovnen 2020. Vi ser åpningen nederst der luft kunne komme inn. Sett fra syd.
Foto: Knut Erik Skarning
Kalkovnen før restaurering. Kilde: Budstikka 1981
Kalkovnen etter restaurering 1991. Vi ser ordfører Gunnar Gravdal til venstre.
Kilde: Bærum bibliotek