Tilbake til startsiden

Lokaliteten omfatter åtte stolpehull, en nedgravning (kan være ulike groper), et kulturlag (jordlag der man finner spor etter menneskelig aktivitet) og en kokegrop. Funnene opptrer i en samling på to stolpehull og en samling på seks stolpehull og nedgravninger. Kokegropen ligger for seg selv. Man kan ikke se funnene i dag.

Undergrunnen består av grå leire, med lite stein.

Lokaliteten er datert til eldre jernalder (500 fvt. - 550 evt.).


Andre fortidsminner
Ved å klikke på lenken nedenfor kommer man til et kart over hele Tanum- og Skuiområdet som man kan forstørre. Her kan man klikke på brune punkter. Når man klikker på et punkt, kommer det opp et stikkord for det som ligger på stedet. Dette stikkordet kan man så klikke på og se et mer detaljert kart og lese tekst. Slik kan man få informasjon om fortidsminner som ikke står som markører på hovedkartet.

Lenke til flere fortidsminner


Mer om den eldste historien i Bærum: Se Rik på historie. Gå til s. 4.

Kilde:

Kulturminnesøk

 

 

 

 

  

Stolpehullene ble funnet på området til høyre på bildet. Stolpehull kan bety at det har ligget et hus her. Hullene er ikke synlige i dag. Sett fra sydvest. Foto: Knut Erik Skarning
Det grårønne området viser hvor stolpehullene ble funnet. Kilde: Kulturminnesøk

Stolpehull nord for Bjerketun