Tilbake til startsiden


Svartvannshytta ligger ved sydøstenden av Svartvann.

Fra 1943 til 1945 var major Carsten Dehli fra Stabekk avsnittssjef for Milorg i Asker og Bærum (Milorg 13300). Han holdt til i flere av hyttene i Ramsåsområdet, blant annet i Svartvannshytta. Han var opprinnelig lektor på Stabekk høyere skole, men også kaptein i infanteriet. Hans historie står i turprogrammet til Bærum turlag

15. mars 1945 fant et tysk bergkompani frem til hytta ved Svartvann. Tyskerne trodde Carsten Dehli var inne i hytta, og de plasserte bensinkanner rundt hytta som de antente med geværild. Men Carsten Dehli lå i skjul i nærheten og observerte det hele.

Milorg var den militære motstandsorganisasjonen i Norge under andre verdenskrig (1940–1945). Gjennom vedtak i Forsvarsrådet den 20. november 1941 ble Milorg anerkjent av London-regjeringen og lagt direkte under Hærens overkommando (fra februar 1942 Forsvarets overkommando).
Formålet var å forberede frigjøringen av landet, og å støtte en eventuell alliert invasjon. Milorg drev også et omfattende etterretningsapparat og støttet allierte operasjoner i Norge, samtidig som organisasjonen gjennom krigen var aktiv med egne sabotasje­operasjoner.

En ny hytte ble satt opp etter krigen. Den har vært brukt av speidere fra Høvik.

Fra 2016 drives hytta av Bærum Turlag. DNT Oslo og Omegn. Turlaget har stått for store deler av istandsettingen av hytta. Hytta kan leies for overnatting.


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Store Norske Leksikon

Moe, Liv Frøysaa. (2019). Kulturminner i Vestmarka. Bærum Turlag

Disen, Ole H. P. (2018). Milorghyttene i Vestmarka. Asker og Bærum historielags skrifter
nr. 58.

Svartvannshytta under krigen, før den ble satt fyr på. Kilde: Bærum bibliotek
Se også Detaljkart
Den nye Svartvannshytta 2020. Sett fra nord. Rett foran hytta ligger en kølabonn.
Foto: Knut Erik Skarning

Svartvannshytta under andre verdenskrig (1940 - 1945)