Tilbake til startsiden

Kullmilen som lå her, har hatt en diameter på ca. 20 m. Den er svakt markert i terrenget, og vanskelig å avgrense.

En tursti går i dag tvers gjennom kølabonnen.

Se også egen omtale av kølabonner.


Andre fortidsminner
Ved å klikke på lenken nedenfor kommer man til et kart over hele Tanum- og Skuiområdet som man kan forstørre. Her kan man klikke på brune punkter. Når man klikker på et punkt, kommer det opp et stikkord for det som ligger på stedet. Dette stikkordet kan man så klikke på og se et mer detaljert kart og lese tekst. Slik kan man få informasjon om fortidsminner som ikke står som markører på hovedkartet.

Lenke til flere fortidsminner

 

Kilde:

Kulturminnesøk

 

 

 

 

  

Ovenfor: Her ligger kølabonnen. Vi ser stien til venstre.

Man ser svart jord med kullrester hvis man sparker i bakken med foten.
Foto: Knut Erik Skarning
Kølabonnen ligger omkring stien (som er stiplet på kartet). Kilde: Kulturminnesøk

Kølabonn ved Jordbru

Kølabonn
Skyte- bane
Skytebane