Tilbake til startsiden


Gamle Gupuvei starter ved Seterbråtan i Vestmarksveien, går forbi Sagbakken og går på nordsiden av Stokkerelven.
Selv om veifaret er gjengrodd er det fortsatt synlig, delvis som hulvei. Ved Stokkerbråtan krysser den elven og kommer så opp Franskleiv vest for Svafoss.

Har man parkert ved Franskleiv (Vestmarksetra), er det ved Svafoss vi starter turen på Gamle Gupuvei. Se kartet ovenfor. Dette er nok den mest brukte veien til Gupu og Furuholmen for turfolk. Etter litt over 100 meters gange kan man se et enda eldre veifar, en hulvei, på venstre side av veien. Se nestøverste kart og Bilde 4. Når man følger denne aller eldste Gamle Gupuvei, kommer man til Nedre Gupu og videre til Øvre Gupu. Der kommer den frem på østsida av jordene. Dette er nok den opprinnelige Gamle Gupuvei, og den er tegnet som en hovedsti på et kart fra 1928. Se beskrivelse lengre nede på siden. Nye stier og gjengroing av gamle kan gjøre det vanskelig å følge de gamle veifarene i dag.

Etter hvert ble det behov for å ha en vei som var kjørbar for hest og vogn. Det ble den brede steinete stien, litt vest for det gamle veifaret. Hvis man følger den, skal det være mulig å se at det ligger kullrester langs veien. Her ble det fraktet mye trekull til Bærums Verk på 1700- og
1800-tallet.

Beskrivelse av den gamle hulveien
En hulvei er et tråkk det det har gått så mange mennesker og hester at det har blitt en fordypning. Vann kan også grave og bidra til å danne hulveien.
Hulveien er ca. 110 meter lang og opptil 1,80 meter bred. I dybde varierer den mellom 0,3 og 0,4 meter. I begynnelsen og i slutten har den stipreg, men midtveis i ca. 14-15 meters lengde har den et tydelig hulveispreg. I syd/sydvest er det flere mindre stier.


Kilder:

Larsen, Jan Martin og Stenseng, Jon. (2000). Vestmarka. Veifar og vandring. Asker og Bærum historielag

Kulturminnesøk

 

 

 

 

  

Sandvik Gjestgiveri 1960. Sett fra syd. Bakenfor til høyre ser vi Villa Bergli.
Kilde: Bærum bibliotek
Gamle Gupuvei starter ved Seterbråtan i Vestmarksveien oppe til høyre i bildet. Den går så forbi Nordli og Sagbakken til parkeringen ved Franskleiv og videre til Gupu.
Kilde: Larsen, Jan Martin og Stenseng, Jon. (2000). Vestmarka. Veifar og vandring. Asker og Bærum historielag

Gamle Gupuvei

Kartet viser en gammel hulvei som ligger ved Gamle Gupuvei. Kilde: Kulturminnesøk
Gamle Gupuvei
Hulvei
Kanskje den aller eldste Gamle Gupuvei.
Gamle Gupuvei
Bilde 3
Bilde 5
Bilde 6
Bilde 3 (Se øverste kart). Her står vi rett syd for parkeringsplassen ved Franskleiv og ser sydvestover. Gamle Gupuvei er veien som går til høyre. Foto: Knut Erik Skarning
Bilde 5 (Se øverste kart). Slik ser hulveien ut litt etter man tar av fra hovedstien.
Foto: Knut Erik Skarning
Bilde 6 (Se øverste kart). Gamle Gupuvei ved Gupu. Sett fra sydvest. Foto: Knut Erik Skarning
Bilde 1 (Se øverste kart). Her, rett nedenfor Seterbråtan, tar Gamle Gupuvei av fra Vestmarkveien. Bildet er tatt i 2020. Sett nordøst. Foto: Knut Erik Skarning
Bilde 2 (Se øverste kart). Ved Sagbakken går det gamle veifaret sydvestover mot Stokkerbråten. Veifaret følger altså ikke det som i dag heter Gamle Gupuvei. Bildet er tatt i 2020. Sett nordøst. Foto: Knut Eik Skarning
Bilde 1
Bilde 2
Gamle Gupuvei (yngste)
Gamle Gupuvei (eldste)
Bilde 4 (Se øverste kart). Etter litt over100 meter oppover stien til høyre på bildet ovenfor dette bildet, tar det av en hulvei til venstre. Hulveien er ganske gjengrodd og lettest å se tidlig om våren. Den er ikke tydelig hulvei før etter 20 - 30 meter. Da ser det ut som på bildet nedenfor. Foto: Knut Erik Skarning
Bilde 4
Hulveien tar av til venstre her