Tilbake til startsiden

Haugkleiva fra Haug opp til Tanumområdet ble blant annet brukt som kirkevei. Den er et av de eldste veifar i Bærum og kan ha vært i bruk i over 2000 år.

Deler av Haugkleiva er hulvei. En hulvei er et tråkk det det har gått så mange mennesker og hester at det har blitt en fordypning. Vann kan også grave og bidra til å danne hulveien.
Noen steder er det flere parallelle veifar fordi folk måttet gå utenom det opprinnelige veifaret hvis traséen hadde glidd ut eller vært våt og sølete.

Oppe ved Tanumveien ligger det en stor gravhaug rett ved veifaret.

Nedre del av veifaret er omtalt her.


Kilder:

Bærumskart

Kulturminnesøk

Oslo kommune. Månedens kulturminne

 

  

Oversikt over flere gamle veier i Tanumområdet slik de er presentert på Bærumskart. Veiene er merket med brun strek på dette kartet. Nedenfor er Haugkleiva omtalt.

Haugkleiva

Kartet viser den delen av Haugkleiva som er fredet. Kilde: Kulturminnesøk
Gamle Jarenvei
Gammel vei ved Ringi
Haugkleiva
Kirkeveien
Seterveien ved Kattås
Pielgrimsleden
Haugkleiva går bratt nedover mot Haug. Bildet er tatt i 2020. Foto: Knut Erik Skarning