Tilbake til startsiden


En hulvei er et tråkk det det har gått så mange mennesker og hester at det har blitt en fordypning. Vann kan også grave og bidra til å danne hulveien.

Området er gjengrodd.

Veien er fra førreformatorisk tid, det vil si fra før 1517.


Kilder:

Kulturminnesøk

Persbråten, Erling. (1997). En nesten glemt oldtidsvei. Asker og Bærum historielags skrifter
nr. 37.

 

 

 

 

 

  

Hulveien sett fra vest. Bildet er tatt i 2020. Foto: Knut Erik Skarning
Den gamle hulveien er markert med brun trekant. Kilde: Kulturminnesøk

Hulvei 1 ved Hansebakken

Hansebakken (Persbråten)
Lokalhistorikeren Erling Persbråten mener det kan ha gått en sammenhengene oldtidsvei fra Kolsåsområdet til Sylling, og at hulveiensom omtales her er en del av denne. Kilde: Persbråten, Erling. (1997). En nesten glemt oldtidsvei. Historielagets skrifter nr. 37.