Tilbake til startsiden


Vinterveien går langs foten av Ramsås og kan være et svært gammelt veifar
.
I nyere tid har veien vært tømmervei for Horni. Før tømmertransportens tid var dette en viktig vei for kjøring av trekull til Bærums Verk som benyttet kull til jernproduksjonen.

Veien passerer Jordbru hvor det også ligger gravhauger, rydningsrøyser og gamle hustufter.

Kilde:

Larsen, Jan Martin og Stenseng, Jon. (2000). Vestmarka. Veifar og vandring. Asker og Bærum historielag

 

 

 

 

  

Stien/kjerreveien som tar av til høyre her er den gamle vinterveien. Når man følger den, kommer man snart til en gravhaug og en kølabonn. I bakgrunnen ser vi litt av huset til Bærum jeger- og fiskerforening. Sett fra øst. Foto: Knut Erik Skarning

Vinterveien

Vi ser Vinterveien som går fra Nedre vad, vest for Persbråtan, og sydover til Jordbru. Det var også veifar videre sydover til Jansbråtan. Kilde: Larsen, Jan Martin og Stenseng, Jon. (2000). Vestmarka. Veifar og vandring. Asker og Bærum historielag
Bildet nedenfor er tatt her, mot nordvest.