Tilbake til startsiden

Ballerud gård og Ballerud Hagemøbler

Se også detaljkart

Ballerud har adresse Ballerud allé 1.

Navnet ble 1398 skrevet Baldhærud og i 1723 Balderud. Navnet kommer trolig av mannsnavnet Baldi.

Det er gjort flere funn fra yngre jernalder (550 evt. - 1550 evt.) på gården, blant annet doppsko (et beslag som sitter ytterst i enden på sliren til et sverd) og en rytterspore.

Ballerud skiftet ofte eiere på 1600-,1700- og 1800-tallet.

I 1826 hadde gården 144 dekar (mål) innmark, 2 hester, 6 storfe og 8 sauer.

Johannes Faale overtok Ballerud i 1906. Siden har gården vært i familiens eie. Faale kjøpte også 50 dekar av Ramstad og 20 dekar av Ringstabekk. Faale satset på grønnsaker, frukt og bær.

Johannes Faale hadde tidligere vært forpakter på Store Stabekk. Han var teknisk interessert og var tidlig ute med å anskaffe elektriske nyvinninger. Videre eksperimenterte han med frø, og han fikk frem en ny type kålhoder som ble en suksess. Faale deltok med 100 sorter grønnsaker på jubileumsutstillingen i Kristiania i 1914.

Ved jordbrukstellingen i 1939 ble Ballerud oppført med 273 dekar dyrket jord og 227 dekar skog og utmark, samt en besetning på 7 hester og 46 storfe.

På initiativ av Johannes Faale ble Ballerud Lawn Tennisklubb stiftet i 1916. Etter få år gikk medlemmene over til Stabekk Tennisklubb.

I 1924 startet datteren Ingrid Faale opp produksjon av stauder og busker og et anleggsgartneri.

Gården ble delt i 1974. Johannes Faale (sønnesønn til Johannes Faale som er nevnt ovenfor) overtok husene på gården og jordbruket, mens Gunnar Faale videreførte planteskolen etter sin tante Ingrid Faale. Han etablerte Ballerud Hagesenter, senere Ballerud Hagemøbler AS. I dag (2020) er Ballerud Hagemøbler flyttet til Grini Næringspark 1.

I årenes løp har deler av gården blitt utparsellert til boliger og til Ramstad skole.

I 1993 ble en nihulls golfbane, Ballerud Golf, åpnet på det meste av den gjenværende innmarka.
Klubben har i dag (2021) ca. 1000 medlemmer, herunder en stor junioravdeling.


Kilder:

lokalhistoriewiki

Budstikka 21, april 2017

Mohus, Arne. (1987). Stedsnavn i Bærum. Oppmålingsvesenet

Kulturminner i Bærum. Utgitt av Bærum kommune

Karlsen, Helge. (2015). Nesøygodset og Kjørbo. Asker og Bærum historielags skrifter nr. 55

Budtikka 31. mars 2021

Martinsen, Liv. (1983). Asker og Bærums historie. Asker og Bærum til 1840. Universitetsforlaget

 

 

Vi ser i dag (2018) grunnmuren etter lagerbygningen for frukt og grønnsaker, som det ble dyrket mye av på gården. Her var det tykke steinvegger som isolerte, slik at temperaturen ikke ble for høy. Foto: Knut Erik Skarning
Ballerud gård 2018. Sett fra vest. Huset til venstre har vært drengestue og bolighus for kjøkkenhjelp. Videre ser vi stabburet og hovedbygningen, alle fra slutten av 1800-tallet. Helt til høyre ser vi et hus fra 1922 som var låve og fjøs. Foto: Knut Erik Skarning
Her lå Ballerud Hagemøbler, tidligere Ballerud Hagesenter. Bildet er tatt 2018.
Foto: Knut Erik Skarning
Kålplanting på Ballerud. Kilde: Prospektkort. Ukjent tid.
Gartneriet på Ballerud 1925. Kilde: Bærum bibliotek
Slik så lagerbygningen ut i 1982. Kilde: Bærum bibliotek
Drivhusene på Ballerud 1952. Kilde: Bærum bibliotek
Ballerud Hagemøbler i Grini Nærngspark, etter flytting fra Ballerud. Bildet er tatt i 2021.
Foto: Knut Erik Skarning