Tilbake til startsiden

Blomstergartneriet ved Store Stabekk

Se også detaljkart

Opprinnelig hadde Peter Lorange gartneri her. Han er oldefar til nåværende (2018) eier av Store Stabekk. Olaf Jenssen, far til skuespilleren og sangeren Jens Book-Jenssen, kjøpte så gartneriet omkring 1920. Da lød Jens Book-Jenssens trompetsoloer utover strøket, lenge før han tok trompeten med til Chat Noirs scene. Moren til Jens het Johanne Mathilde Pauline Book.

Fru Anne Petterson, som tidligere hadde drevet Pettersons gartneri ved Stabekkhuset sammen med sin mann, flyttet til Store Stabekk. Der overtok hun blomstergartneriet og drev dette fra 1962 til 1984 sammen med sin bror. Så ble gartneriet nedlagt.

Store Stabekk har også hatt et eget blomstergartneri som lå sydøst for gården.

 
Kilder:

Mohus, Arne. (1987). Stedsnavn i Bærum. Oppmålingsvesenet

Lønnå, Finn. (1986). Langs kongevei og gammel Drammensvei i Asker og Bærum. Asker og Bærum historielag

Wikipedia

Mona Haaverstad (Nåværende eier av Store Stabekk)

 

 

 

Her lå blomstergartneriet ved Store Stabekk. Sett fra nordøst. Bildet er tatt 2018. Huset på bildet er gartnerboligen. Foto: Knut Erik Skarning
Store Stabekk 1950. Sett fra syd. Vi ser blomstergartneriet til venstre for midten av bildet. Oppe til høyre ser vi gårdens eget gartneri. Kilde: Bærum bibliotek