Tilbake til startsiden

Blomsterhøi

Se også detaljkart

Blomsterhøy lå i Gamle Drammensvei 65 D og var en plass under Store Stabekk.

Huset Blomsterhøi ble en tid leiet av en avholdsforening, og på søndager holdt de danselag her ute. Etter sigende var det ikke bare avholdsfolk som deltok i dansen. Etter at herredsstyret i 1896 hadde fått mange klager fra naboene, ble det gjort en tilføyelse i politivedtektene som effektivt stanset lystighetene på Blomsterhøi.
 
Kilder:

Sars, Michael og Nordheim, Reidar. (1974). Stabekk, en historikk. Vestre Stabekk vel

Mohus, Arne. (1987). Stedsnavn i Bærum. Oppmålingsvesenet

Bærumskart

 

 

 

I krysset nederst til venstre tar Krokvolden av oppover fra Gamle Drammensvei som går bortover mot høyre. Kilde: kart.1881
I dette området lå Blomsterhøi