Tilbake til startsiden

Villa Fimbu

Villa Fimbu har adresse Jernbaneveien 83.

Nedenfor står et sammendrag av en artikkel som journalist Yngve Kvistad skrev på nettstedet til Vestre Stabekk Vel i 2014.

Villa Fimbu ble opprinnelig bygget som embetsmannsbolig, til stasjonsmesteren ved Stabekk stasjon.

Huset ble tegnet av arkitekt Holger Sinding-Larsen, som også tegnet Holmenkollen kapell, Universitetsbiblioteket, museumsbygningene på Tøyen og Universitetets nye Aula.

Villa Fimbu ble rett etter år 1900 kjøpt som østlandsresidens av Ivar Mortensson-Egnund (1857-1934), som ga huset dets navn. Boligen ble hans faste bopel, da han i 1914 ble utnevnt til sogneprest i Slottskapellet og ble kong Haakons personlige sjelesørger.

Mortensson-Egnund var forfatter, journalist, dramatiker, teolog, oversetter og filosof, og han var sjefsideologen for Askerkretsen. Askerkretsen var betegnelsen på det intellektuelle, til dels radikale, kunstner- og kulturpolitiske miljøet rundt Hulda og Arne Garborg i årene 1897 – 1924.
Ivar og Karen Mortensson-Egnunds hadde Arne og Hulda Garborg som sine nære venner, og de tilbragte mye tid i Villa Fimbu sammen.

Mortensson-Egnund var også redaktør for avisene Fedraheimen og 17de Mai, og huset var i perioder redaksjonslokale. I 1910 var 17de Mai Norges største avis.

Blant husets mange faste gjester og periodevis langtidsinnkvarterte, var Hans E. Kinck, Molkte Moe, Harriet Backer, Kitty Kielland, David Monrad Johansen og Rasmus Steinsvik.

Hagen rundt huset var opprinnelig en park på 14 mål som ble anlagt av Hulda Garborg.

Midt på 1920-tallet ble huset overtatt av Mortensson-Egnunds svigersønn, maleren Gunnar Wefring. Hans tegning fra Høstutstillingen i 1931 og et hovedverk Båtstø (1946), henger fortsatt i atelieret som ble bygget på huset i 1925.

Gunnar Wefring var Edvard Munchs mesén (velgjører), og foruten å underholde ham økonomisk, tok han ham gjerne med på biltur. Da gikk ferden gjerne til Villa Fimbu. Da Gunnar Wefring døde i 1981, ble det oppdaget en rekke ukjente Munch-arbeider i Villa Fimbu, bilder som var blitt gitt til Wefring-familien av den berømte kunstneren, som takk.

Det hører også med til husets historie at senere stortingspresident Jo Benkow gjemte seg i et hemmelig rom på loftet, like før han rømte til Sverige under andre verdenskrig (1940 - 1945). Dette rommet finnes fortsatt.

Ved Wefrings bortgang kjøpte teatermannen Dag Frøland huset. Etter en betydelig og nokså påkostet oppgradering av boligen, ble den solgt til professor Theodor Blackstad, Norges fremste hjerneforsker og en av verdens ledende kapasiteter på området. Han viet mye tid og energi både til å få dokumentert husets rike historie og på stadige slåsskamper mot utbyggere og Bærum kommune, som på det tidspunkt ikke så husets egenverdi.  Det hele endte lykkelig med vernevedtak.

I dag bor forfatter og VG-kommentator Yngve Kvistad og tidligere politisk redaktør i Nationen, Pernille Huseby, i Villa Fimbu.
 

Kilder:

Vestre Stabekk Vel

Wikipedia

 

 

 

Ti venstre: Villa Fimbu er det lille huset mellom blokkene nederst til venstre. Sett fra syd. Kilde: kart.1881

Over: Villa Fimbu 2021.
Sett fra sydøst.
Foto: Knut Erik Skarning