Granvolden

Se også detaljkart

Granvolden var en plass som lå under Store Stabekk. Plassen ble også kalt Stabekkbråtan, Øvrebråtan og Linderud. (Det er litt uklart om alle navnene ble brukt på de samme bygningene). Ifølge Lokalhistoriewiki lå plassen i Gamle Drammensvei 81 og 83. På Bærumskart står det at den lå i Gamle Drammensvei 61 A. Det er Gamle Drammensvei 81 som er avmerket på bildet ovenfor.

Området ble utparsellert til boliger. Mange håndverkere slo seg ned her, senere kom en del underoffiserer.

 
Kilder:

Sars, Michael og Nordheim, Reidar. (1974). Stabekk, en historikk. Vestre Stabekk vel

Mohus, Arne. (1987). Stedsnavn i Bærum. Oppmålingsvesenet

Lokalhistoriewiki

Bærumskart

 

 

 

I krysset nede til venstre tar Krokvolden av oppover fra Gamle Drammensve som går bortover mot høyre.
Kilde: kart.1881
Granvolden lå i dette området
Tilbake til startsiden