Grevegården

Se også detaljkart

Grevegården har adresse Grevegården 24A.

Eiendommen som Grevegården ligger på, ble utskilt fra Stabekk Skog i 1880 og solgt til
dr. A. Wille. I skjøtet påpekes at "på Eiendommen maa ikke oppføres Kalkbrænderi, ei heller haves Dandsehus, Øl- eller Brændevinsudsalg, offentlig Kjeglebane eller Sygehus, ei heller Kobberslagerværksted eller deslige".

Navnet Grevegården har oppstått slik: Stabekk Skog var eid av grev Herman Wedel Jarlsberg på Bærums Verk. På folkemunne ble Stabekk Skog i en periode derfor kalt Grevestøkket, og dette gjorde at en av de senere eierne av eiendommen ga den aktuelle eiendommen navnet Grevegården. Wedel Jarlsberg har selv ikke bodd på gården.

Grevegården var bolig for sogneprest Grøndahl, den første presten i det selvstendige Østre Bærum prestegjeld, i perioden 1894 - 1918.

Ved jordbrukstellingen i 1939 ble Grevegården oppført med stor prydhage og 117 frukttrær, samt 18 dekar (mål) "annet".

Grevegården har hatt flere eiere og ble omkring 1970 solgt til Astrup-familien. De solgte den til murmester og eiendomsutvikler Trygve Brudevold for 5 millioner kroner i 1978. 
Brudevold-Gruppen hadde hovedkontor i Grevegården i mange år, og utparsellerte store deler av eiendommen til bygging av 25 rekkehus og eneboliger. Hovedbygningen var deretter hovedkontor for firmaet Elopak, før den i 2011, etter å ha stått tom et års tid, ble solgt av Elopaks eierselskap Ferd for rundt 23 millioner og tilbakeført som privat bolig.

Den store herskapelige hovedbygningen ligger i dag (2018) omgitt av boliger. Hovedhuset er på 1307 kvadratmeter, og tomten på ca. 9 dekar (mål).

 
Kilder:

Sars, Michael og Nordheim, Reidar. (1974). Stabekk, en historikk. Vestre Stabekk vel

Lokalhistoriewiki

Mohus, Arne. (1987). Stedsnavn i Bærum. Oppmålingsvesenet

Lønnå, Finn. (1986). Langs kongevei og gammel Drammensvei i Asker og Bærum. Asker og Bærum historielag

 

 

 

Grevegården 1950, sett fra syd. Kilde: Bærum bibliotek
Grevegården ligger i dag (2018) godt skjult bak busker og trær. Foto: Knut Erik Skarning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilbake til startsiden