Tilbake til startsiden

Lorangejordet og Grossbatterie Stabekk under andre verdenskrig

Se også detaljkart

Lorangejordet hadde et areal på ca. 150 dekar (mål) og lå ved Store Stabekk. Under andre verdenskrig (1940 - 1945) ble det utbygget av tyskerne til ett av de største luftvernbatteriene i Oslo-området. Ferdig utbygget besto det av minst tolv 88 mm kanoner, en del mindre skyts og
fire - fem kraftige lyskastere. Batteriet ble kalt Grossbatterie Stabekk i engelske etterretningsrapporter.
På området var det også bunkere og løpegraver.
Hvor mange militære som var tilknyttet batteriet er usikkert, men det er anslått til å være ca. 400. De var blant annet innkvartert i en stor, halvannen etasjes mannskapsbrakke, Grønnbrakka.

Kanonene i batteriet var kraftige og kunne skyte 15 km. Batteriet fikk ikke så stor betydning for tyskerne. Varslene om angrep kom for sent, og bombeflyene kom i lav høyde.

Det var ubehagelig for lokalbefolkningen når det var skyting fra batteriet. Det ble skutt luftverngranater mot allierte fly som skulle bombe tyske installasjoner. Sporlys lyste opp himmelen og man hørte granateksplosjonene. Vindusrutene klirret, og man kunne oppleve at granatsplinter landet ved husene.
Noen så på det som skjedde som underholdning og gikk opp på Kolsåstoppen for å se på fyrverkeriet. Det var ikke ufarlig, for granatsplinter falt ofte ned i terrenget rundt.
Området rundt batteriet var minelagt. En jente gikk på en mine her og ble drept.

Store Stabekk ble rekvirert av tyskerne, og benyttet som bolig for offiserer og som feltsykehus.

Etter krigen var området uegnet til jordbruksformål og ble kjøpt av Bærum kommune som la det ut til boligformål i 1949. På en del av tomtene finnes rester etter tyskernes tilfluktsrom og bunkere. Beboerne tok disse i bruk som garasjer og uthus.

Brakkene som sto igjen på Lorangejodet etter tyskerne ble brukt til boliger for husville familie, familier som ikke hadde noe sted å bo. Familiene som flyttet inn her hadde ofte mange barn, og de sanitære forholdene var ikke de beste.

 
Kilder:

Frodahl, Bjørn. (2010). Lorangjordet - en av landets største luftvernbatterier. Asker og Bærum historielags skrifter nr. 50

Sars, Michael og Nordheim, Reidar. (1974). Stabekk, en historikk. Vestre Stabekk vel

Kulturminnesøk

Vårt Bærum (2020). Dinamo Forlag

 

 

 

 

Lorangejordet (senere Krokvoldenparken) 2018. Sett fra syd. Her, og i området omkring, lå tyskernes luftvernbatteri under andre verdenskrig. Haugen midt i bildet viser hvor tyskerne hadde en av sin bunkere. Foto: Knut Erik Skarning
Rester etter tysk bunker i en villahage (Skogveien 113) 2018.
Foto: Knut Erik Skarning
Lorangejordet 1945. Luftvernsutstyr fra flere steder rundt Oslo ble samlet her. Bak ser vi Grønnbrakka som ble brukt som mannskapsforlegning. Kilde: Bærum bibliotek