Tilbake til startsiden

Høgvarde. Kirurgisk klinikk og pikepensjonat

Høgvarde, som bygningen kalles, er en stor, toetasjes pusset murvilla med valmtak i italiensk stil. Den er omgitt av en stor terrassert hage med frukttrær, fugledam og tennisbane. Den ble oppført i 1928 som kombinert privatbolig og kirurgisk klinikk av dr. Jørgen Ruud (1894 – 1944). 

Oslo kommune kjøpte stedet i 1937 og åpnet samme år Høgvarde ungpikepensjonat for 18 piker i alderen 16 – 20 år. Noen av pikene fikk undervisning i alminnelig hus- og matstell, og andre fikk yrkesopplæring i Oslo.

Antallet beboere ble etter hvert redusert til 12, og fra 1975 ble driften lagt om til å ta imot både gutter og jenter. Dette var ungdommer med til dels store atferdsproblemer. Institusjonen fikk navnet Høgvarde ungdomshjem. Hjemmet flyttet i 1979 til nye lokaler i det tidligere Peterhof barnehjem i Gamle Ringeriksvei 4, og derfra i 1988 til Heimdalsgata i Oslo, hvor det ble drevet under navnet Juno ungdomshjem.


Mer om Boliger og arkitektur: Se Rik på historie. Gå til s. 90 og s.112.


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Barnevernsinstitusjoner benyttet av Oslo kommune 1954 – 1993
Gransking av overgrep, omsorgssvikt, tilsyn og tvangsplasseringer
Rapport fra granskningsutvalg oppnevnt av Fylkesmannen i Oslo og Akershus

 

 

 

Høgvarde 1950. Sett fra nord. Kilde: Oslobilder
Høgvarde 2018. Sett fra nord. Foto: Knut Erik Skarning