Tilbake til startsiden
Nedre Reberg gård og Anton Sport

Nedre Reberg gård (Ole Johan Rebergs gård)
Nedre Reberg gård er en bolig- og forretningsgård. Den ble bygget i 1927. Arkitekt Eilif Arneberg tegnet den i nyklassisk stil. Adressen er Gamle Drammensvei 45.

I bygningen har butikken Mascot med leketøy, sigarer og diverse andre varer holdt til. Videre har det vært blomsterforretning, fruktutsalg, bank og sportsforretningen Anton Sport (se nedenfor) i bygningen. I 1952 flyttet tannlege Knut Grimstad inn, og i 1959 startet doktor Mildred Tressen sin praksis her.

Mer om Boliger og arkitektur: Se Rik på historie. Gå til s. 90 og s.112.


Anton Sport

I 1932 startet Anton Hansen "Anton Sport" i Rødbygården. Denne forretningen flyttet han til Nedre Reberg gård året etter. Anton Hansen var en stor Stabækpatriot og var svært aktiv i lokalmiljøet. Han satt i styret i Stabæk Idrettsforening og var med i mage komiteer og utvalg. Videre var han selv en aktiv idrettsmann. Han døde i 1974, og butikken ble drevet videre av barna Per Anton Hansen og Bente Nyquist. I 1983 åpnet de en ny butikk på Bekkestua, i 1989 på Østerås, og i 1995 på Løkketangen senter. I 1995 ble selskapet årets handelsbedrift i Bærum.
Selskapet var eid av familien frem til 2001, da kjeden ble slått sammen med Mobo Sportsholding, som den gang hadde tre butikker i Oslo. I 2006 kjøpte Anton Sport butikken Skandinavisk Høyfjellsutstyr. Anton Sport valgte i 2009 å slå sammen sine tre forretninger i Sandvika, og flytte inn i den nye delen av Sandvika Storsenter. Dermed sto de igjen med forretninger på Bekkestua, Stabekk og i Sandvika. Anton Sport-kjeden bestod i desember 2010 av 17 butikker i Oslo, Akershus og Østfold. Våren 2016 ble forretningen ved Stabekkhuset også lagt ned, til fordel for en utvidelse av den på Bekkestua.

Alle Anton Sport-butikkene er i dag (2021) med i butikk-kjeden Sport 1 Gruppen.


Kilder:

Stedsanalyse Stabekk sentrum. Bærum kommune

Sars, Michael og Nordheim, Reidar. (1974). Stabekk, en historikk. Vestre Stabekk vel

Lokalhistoriewiki

sport1.no

Mathisen, Bjørn Magne. (2020). Historien om Stabekk - og stabekkingene.
Bestilles privat: bmmathis@online.no eller telefon: 906 02 658


 

 

Nedre Reberg gård 2018. Sett fra sydvest. Foto: Knut Erik Skarning.