Tilbake til startsiden

Ohnheim

Se også detaljkart

Ohnheim har adresse Skogveien 74. I 1916 opprettet frk. Reinhardine Undhjem et barnehjem i sitt barndomshjem som lå her. Året etter kjøpte hun også eiendommen Peterhof (Gamle Ringeriksvei 4) og senere eiendommen Vennely (det er litt uklart hvor Vennely lå). Disse tre hjemmene ble drevet under hennes ledelse frem til 1947, da Vennely ble nedlagt. Barnehjemmene ble fra starten drevet med driftstilskudd fra Kristiania/Oslo kommune, som fra 1919 overtok hele ansvaret for driften.

Ohnheim tok opprinnelig imot både gutter og jenter. I årene omkring 1930 og 1955 – 1962 var det bare jenter, og i noen år fra 1962 var det bare gutter. Hjemmet hadde på det meste plass til 16 barn.

Ohnheim ble nedlagt 1990 og beboerne overført til Frydenberg barnevernsenter i Oslo.

 
Kilder:

Lokalhistoriewiki (Om Ohnheim)

Lokalhistoriewiki (Om Vennely) Her kan det være opplysninger som ikke stemmer.

 

 

 

Ohnheim 2018. Sett fra syd. Ovenfor Ohnheim går Skogveien.
Kilde: kart.1881
Ohnheim