Tilbake til startsiden

Bærum Frikirke. Tidligere Østre Bærum kristelige Ungdomsforening

Se også detaljkart

Stabekk Kristelige Ungdomsforbund ble til på et ungdomsmøte på Stabekk skole i 1914. En komité med overlærer Tho på Stabekk skole i spissen sørget for å skaffe penger til å kjøpe en tomt i Skogveien 69 i 1923 og til å reise et eget hus, Ungdomshuset, der.

Ungdomshuset ble innviet i 1928. Huset var senere et møtested for speidere og andre ungdoms- og menighetsgrupper. Ungdomsforbundet endret senere navn til Østre Bærum kristelige Ungdomsforening.

I dag (2018) er det Bærum Frikirke som holder til i huset.

Les mer om Ungdomsforbundet og Ungdomshuset i artikkelen:
Koren, Einar: Litt omkring ungdomshuset i Skovveien på Stabekk. Vest for byen 7 (Asker og Bærum historielag. Skrifter 1988 - 1992)

 
Kilder:

Sars, Michael og Nordheim, Reidar. (1974). Stabekk, en historikk. Vestre Stabekk vel

Mohus, Arne. (1987). Stedsnavn i Bærum. Oppmålingsvesenet

 

 

 

Bærum Frikirke, tidligere Ungdomshuset, 2018. Sett fra syd. Foto: Knut Erik Skarning