Østre Bærum prestegård

Se også detaljkart

Huset, som ligger i Prestegårdsveien 6, ble kjøpt av sognet i 1919 og første gang tatt i bruk som prestegård av prest Ragnvald Rasmussen. Senere bodde blant annet prost Sverre Magelsen her.
Nå er huset privatbolig.

 
Kilder:

Bærum bibliotek

Høvik kirke

 

 

Prestegården 1920. Kilde: Bærums bibliotek
Prestegården 2018. Sett fra nord. Foto: Knut Erik Skarning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilbake til startsiden