Tilbake til startsiden

Pettersons gartneri

Handelsgartner Petterson startet i 1913 veksthusgartneri og plantesalg på en parsell utskilt fra Østre Stabekk.

Gartneriet lå på oversiden av Gamle Drammensvei, nordvest for Stabekkhuset.

Gartneriet ble nedlagt på 1960-tallet da det ble bygget en boligblokk på stedet.

Fru Anne Petterson flyttet da til Store Stabekk der hun drev et blomstergartneri fra 1962 til 1984 sammen med sin bror.

 
Kilder:

Mohus, Arne. (1987). Stedsnavn i Bærum. Oppmålingsvesenet

Lønnå, Finn. (1986). Langs kongevei og gammel Drammensvei i Asker og Bærum. Asker og Bærum historielag.

Bærum bibliotek

 

 

 

Pettersons gartneri 1961. Sett fra sydvest. Vi ser Stabekkhuset til høyre.
Kilde: Bærum bibliotek
Gartneriet lå der vi ser mange trær midt i bildet. Vi ser Stabekkhuset lengst til venstre.
Foto: Knut Erik Skarning