Politistasjon

Politibetjent Ottestads hus ble tatt i bruk som politistasjon og arrest i perioden 1917 - 1972. Her var det kontorlokale, arrest og bolig for to politibetjenter. Allerede i 1904 ble det leid arrestlokale i huset. Stabekk politistasjon lå her helt til politiet flyttet til Sandvika.
Se Asker og Bærum politidistrikt.

Det var store protester blant befolkningen på Stabekk da tanken om å legge politistasjon til området ble lagt frem. Senere, etter stasjonen ble etablert, var folk godt fornøyd.

Den solide og joviale Ottestad var en altmuligmann som også fungerte som skatteoppkrever og pantefullmektig. Det hendt nok også at mødre brukte han som skremsel overfor ulydige barn.


Kilder:

Sars, Michael og Nordheim, Reidar. (1974). Stabekk, en historikk. Vestre Stabekk vel

Mohus, Arne. (1987). Stedsnavn i Bærum. Oppmålingsvesenet

Lokalhistoriewiki

 

 

 

Dette huset, Ottestads hus, lå bak dagens Stabekk og Jar seniorsenter, og ble senere brukt som politistasjon. Bildet er tatt 1907. Kilde: Bærum bibliotek
Tilbake til startsiden