Tilbake til startsiden

Rolighet

Se også detaljkart

Eiendommen, som ligger ved hjørnet Skogveien - Gamle Ringeriksvei, ble fradelt Øvre Stabekk i 1897. Huset, Rolighet, ble bygget i 1898.

Fra 1903 leide Frøknene Heyerdahls Forskole lokaler i huset. Skolen var forskole til middelskolen. Det gikk 60 elever på skolen i 1916.

Skolen flyttet til Stabekkhøi i 1918.

Det gamle huset ble revet i 1968, og det er nå (2018) en lavblokk med leiligheter på tomten.


Kilder:

Mohus, Arne. (1987). Stedsnavn i Bærum. Oppmålingsvesenet

Bærum bibliotek

 

 

 

Presterud 2018 sett fra vest. Foto: Knut Erik Skarning
Der denne boligblokken ligger, lå tidligere en forskole til middelskolen. Den ble kalt Rolighet. Bildet er tatt 2018. Foto: Knut Erik Skarning
Rolighet 1910. Kilde: Bærum bibliotek