Tilbake til startsiden

Skallum ved krigens slutt

Se også detaljkart

I forbindelse med frigjøringen av Norge i maidagene 1945, da andre verdenskrig var slutt, hadde nordmennene overtatt luftvernbatteriet på Lorangejordet rett sør for Skallum og marinekomandoen ved statens Lærerindeskole i husstell nord for Skallum fra tyskerne uten dramatikk.

Men rundt Skallum ble det mer dramatikk. Skallum ble den gangen disponert av Egil Reichborn-Kjennerud som hadde en sentral stilling i Nasjonal Samling (nazistisk politisk part i Norge). De fleste som oppholdt seg på gården overga seg frivillig. Det var bare tre norske nazister, medlemmer av Quislings regjering, som ikke ville overgi seg. De oppholdt seg til å begynne med i en bunker (se bilde ovenfor). Det var politimester Jonas Lie, justisminister Sverre Riisnæs og statspolitisjef Henrik Rogstad. Disse ønsket å få spesielle betingelser ved å overgi seg, men dette ble avvist. De skulle arresteres og behandles etter norsk lov. De tre nazistene hadde imidlertid et godt kort på hånden; det var nemlig et stort sprengstofflager på gården. Ifølge en tysk sprengstoffekspert kunne sprengstoffet drepe alt liv i en avstand på 100 meter og gjøre store skader opptil 700 meter fra Skallum hvis det ble detonert.

Det var et stort vakthold rundt gården, og et stort norsk og utenlandsk pressekorps hadde møtt opp. Til slutt, 11. mai, kom Riisnes ut med hendene over hodet og overga seg til milorgjegere fra lommedalstroppen 13.313, ledet av gruppesjef Jens Wulfsberg. Lie og Rogstad ble funnet døde inne i hovedbygningen. Slik falt nazistenes siste skanse i Europa!

 
Kilder:

Sars, Michael og Nordheim, Reidar. (1974). Stabekk, en historikk. Vestre Stabekk vel

Christensen. Trygve. (1995). Bærum og krigen 1940 - 1945. Bærum bibliotek

Engebretsen, Geir (Red). (1999). Boken om Jar: Jar vel 1924 - 1999. Vellet

Lokalhistoriewiki

 

 

 

Vaktpost ved innkjøringen til Skallum 1945. Kilde: Bærum bibliotek
Hovedbygningen på Skallum 1945. Kilde: Bærum bibliotek
Bunkeren der justisminister Sverre Riisnæs, politimester Jonas Lie og statspolitisjef Henrik Rogstad hold til i perioder av krigen. Kilde: Bærum bibliotek
Sverre Riisnæs, Jonas Lie og Henrik Rogstad. Bildet er tatt i maidagene i 1945, da disse var fanger på Skallum. Fotografen var fangevokter. Kilde: Bærum bibliotek