Tilbake til startsiden

Skallum (Skallum-Stabekk, Skjelme-Stabekk)

Se også detaljkart

Man mener det har vært en opprinnelig Stabekkgård i jernalderen (500 fvt. - 1050 evt.) som rådet over store deler av østre Bærum. I dag er det flere Stabekkgårder: Østre Stabekk, Skallum, Ringstabekk (Øvre Stabekk) og Store Stabekk. Den sistnevnte er trolig den eldste.
Man er ikke sikker på hva opprinnelsen til navnet Stabekk kan være. Forstavelsen Sta kan komme av stadr som kan bety stansing, eller av staf som kan bety rett. Det er derfor foreslått at navnet kommer av at gården lå ved en bekk som renner langsomt, eller en bekk som renner med rett løp. I nærheten av Store Stabekk gikk det tidligere en bekk.

Opprinnelig navn på Skallum var Skjelme-Stabekk. Navnet Skjelme er tolket som skalm eller skolm som er frukten hos erteplanter. Skalm kan også bety kløft, og Skallum ligger delvis i en senkning i terrenget.

Skallum var en mindre gård enn de andre Stabekkgårdene, og fulgte ofte med på kjøpet når de store gårdene skiftet eiere.

Gården lå i middelalderen under Hovedøya kloster og ble krongods etter reformasjonen
på 1500-tallet. Den ble kjøpt av Anna Krefting (født Felber), som eide Bærums Verk, på 1670-tallet. I 1685 ble gården solgt til Anne Kristoffersdatter som giftet seg med Peder Øverland. Deretter eide Øverlandslekten gården i 100 år. Den skiftet så eiere en rekke ganger, før den i 1850 ble kjøpt av Jens Ring på Øvre Stabekk (Ringstabekk). Nicolai Andersen Eger kjøpte gården av ham, og gården var senere i slekten Eger.

I 1826 er gården registrert med 45 dekar (mål) innmark, 1 hest, 2 storfe og 2 sauer.

Hovedbygningen er fra 1600-tallet, med en påbygget etasje og fasade i sveitserstil fra 1880 og et tilbygg fra 1960-årene. De andre bygningene er fra slutten av 1800-tallet, med unntak av stabburet som er fra tidlig på 1900-tallet.

Gården har hatt stor frukthage og vært omgitt av en flott park.

Se egen omtale av hendelser ved avslutningen av andre verdenskrig.

Egerdammen, en oppdemning av Stabekkbekken (Skallumbekken), ble brukt til vanning i tørre somre og til skøytebane vinterstid. En lysløype ble anlagt på eiendommen i 1960-årene.
I dag ligger Galleri Skallum i driftsbygningen på gården.

Galleri Skallum
Galleri Skallum (se bildene ovenfor) ble etablert i 1982. Galleriet skriver på sin hjemmeside:
"Galleriet viser et vidt spekter av samtidskunst av kjente og mindre kjente kunstnere fra inn- og utland. Vi legger vekt å vise ulike teknikker og uttrykksformer innen kunstens verden og har skiftende utstillinger fra september til mai måned."


Mer om landbruk, gårdsutvikling, seterdrift og skogsdrift: Se Rik på historie. Gå til s. 23.

Mer om Parker og hager: Se Rik på historie. Gå til s. 104.

 
Kilder:

Sars, Michael og Nordheim, Reidar. (1974). Stabekk, en historikk. Vestre Stabekk vel

Lokalhistoriewiki

Wikipedia

Mohus, Arne. (1987). Stedsnavn i Bærum. Oppmålingsvesenet

Rik på historie

Martinsen, Liv. (1983). Asker og Bærums historie. Asker og Bærum til 1840. Universitetsforlaget

SEFRAK-registeret

 

 

Hovedbygningen på Skallum 2018. Sett fra syd. Foto: Knut Erik Skarning
Hovedbygningen på Skallum 2018. Sett fra nordøst. Foto: Knut Erik Skarning
På bildet ovenfor ser vi fjøsmesterboligen til venstre og driftsbygningen til høyre. Bygningene er fra siste del av 1800-tallet.
Galleri Skallum holder til i høyre del av driftsbygningen.
Foto: Knut Erik Skarning
.

Kilde for bildene til høyre:
Galleri Skallum
Hovedbygningen på Skallum 1920. Kilde: Bærum bibliotek
På bildet ovenfor ser vi stabburet, som er fra første del av 1900-tallet, til venstre.
Til høyre ser vi det som opprinnelig var potetkjeller og drengestue fra siste del
av 1800-tallet. Sett fra nordøst. Foto: Knut Erik Skarning.