Tilbake til startsiden

Sparebankgården

Sparebankgården har adresse Gamle Drammensvei 35. Her lå tidligere en drosjebu.
Bygningen sto ferdig i 1972. Den er tegnet av arkitekt Einar Gundersen og oppført av Grunn og Høybygg Bærum A/S.
Bygningen inneholder forretningslokaler og boliger, for det meste hybelleiligheter.

Bærum Sparebank lå her fra bygningen sto ferdig i 1972. Fra 1964 ble det ført forhandlinger om fusjon mellom Bærum Sparebank og Stabekk Sparebank, uten at dette førte frem. I 1969 fusjonerte Stabekk Sparebank i stedet med Oslo Sparebank, som i mange år hadde filial på Stabekk. I 1970 slo Oslo Sparebank og Aker Sparebank seg sammen, og Bærum Sparebank innledet nye forhandlinger. I 1972 gikk Bærum Sparebank inn som en avdeling av den nye storbanken som i 1978 tok navnet Sparebanken Oslo Akershus, en av forløperne til DnB NOR.

I 1997 kjøpte eiendomsselskapet Eiffel eiendom bankens lokaler som banken deretter leide tilbake.

Grunn og Høybygg har hatt sitt hovedkontor i bygningen.

I dag (2020) holder "Brun og Blid" og "Norfloor fliser" til i bygningen.

Kilder:

Mathisen, Bjørn Magne. (2020). Historien om Stabekk - og stabekkingene.
Bestilles privat: bmmathis@online.no eller telefon: 906 02 658

Lokalhistoriewiki

Sparebankgården 2022. Sett fra øst. Foto: Knut Erik Skarning