Tilbake til startsiden

Hospice Stabekk og Stabekk sykehjem

Se også detaljkart

Stabekk sykehjem, tidligere Stabekk bo- og behandlingssenter, består av to etasjer med tre enheter i hver etasje. I første etasje er det to skjermede enheter med tilsammen 18 plasser for personer med demens, og en enhet med 10 sykehjemsplasser. I annen etasje er det 3 enheter med tilsammen 30 sykehjemsplasser.

Hospice Stabekk er et pleie- og omsorgstilbud til alvorlig syke i livets sluttfase, i hovedsak kreftpasienter. Omsorgstilbudet består av 22 heldøgnplasser.

Adressen er Peter Loranges vei 1. 

Bygningene er satt opp over den gjenfylte Lorangedammen (se bilde ovenfor). Denne dammen var vinterstid i mange år tumleplass for bandysportens yngste, og den var rekrutteringsplass for unge spillere til Stabekk Idrettsforening.

 
Kilde:

Bærum kommune

 

 

 

Presterud 2018 sett fra vest. Foto: Knut Erik Skarning
Hospice Stabekk 2018. Sykehjemmet ligger bakenfor. Sett fra nord.
Foto: Knut Erik Skarning
På bildet ser vi Store Stabekk gård 1950. Til venstre ser vi en dam, Lorangedammen. Her ble hjemmet bygget. Kilde: Bærum bibliotek