Tilbake til startsiden

Stabekk Bok og Papirhandel, tidligere landhandel

Huset ble bygget i 1909.

Tidligere holdt Stabekk landhandel (Stabekk kooperative selskap) til her.

Stabekk Bok og Papirhandel AS, som nå (2018) er i huset, er en forretning som ble opprettet av Edith Irvung på Ullern i 1937 og som flyttet til Stabekk i 1993.

Bokhandlerbedriften har vært i Irvung-familiens eie i fire generasjoner.

Bokhandelen er av de få som finnes utenom de store kjedene.


Se også Handel i Bærum


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Bærum bibliotek

Stedsanalyse Stabekk sentrum. Bærum kommune

Stabekkfilmen

 

 

 

 

På begynnelsen av 1900-tallet var det landhandel i huset.
Kilde: Bærum bibliotek
Stabekk Bok og Papirhandel 2018. Sett fra sydvest, fra stasjonen.
Foto: Knut Erik Skarning