Tilbake til startsiden

Stabekk kro

Huset ble bygget i 1890. Det var et av de første husene med handel, bevertning og overnatting ved stasjonen. Her lå også det første postkontoret på Stabekk. Stabekk Sparebank startet her i 1919.

Bærums folkebibliotek åpnet i huset i 1909 og hadde i 1916 4519 bind. I reglene sto det: "Enhver innvåner av bygden kan låne. Skatteydere, hvis de er ukjente, må forevise skatteseddel. Ikkeskatteydere må skaffe kausjon fra en sådan."

Avisen Bærum & Asker blad hadde også lokaler i dette huset til 1922. Den konkurrerte i en periode med Budstikka. Bærum & Asker blad var, etter det som ble sakt, noe mer radikal.

Stabekk kro var et hus med mange funksjoner. Mye av det som er nevnt foregikk samtidig.

Texas barbecue holder til i huset i dag (2018).

 
Kilder:

Bærum bibliotek

Budstikka 15. mai 2018

Rik på historie. Bærum Kommune

Stedsanalyse Stabekk sentrum. Bærum kommune

Stabekkfilmen

Stabekk kro 1982. Kilde: Bærum bibliotek
I dette huset var det kro. Sett fra sydvest. Bildet er fra 2018. Foto: Knut Erik Skarning
Slik så stasjonsområdet ut i 1929. Stabekk kro er huset til høyre. Den gangen var det postkontor og sparebank der. Huset i midten var landhandel. Kilde: Bærum bibliotek