Tilbake til startsiden

Kiwi, tidligere Stabekkhøi Landhandleri

Bygningen ble oppført i 1891. I 1920 overtok Olav Øyre forretningen fra den tidligere eier Jacob Jahr. I 1924 ble forretningen overtatt av Erling Bye. Erling Bye og hans kone bodde i etasjen over forretningen.

I tillegg til landhandleri har det også vært konditori i bygningen, først Telja konditori og senere Steiners konditori.

Karsten Myhre kjøpte forretningen i 1962. Myhrefamilien var en kjent kjøpmannsfamilie i Bærum. Faren til Karsten, Knut Myhre, startet Solheim Landhandleri, og onkelen, Ole K Myhre, startet forretning på Vøyenenga. Se egen omtale.

Det første året ble forretningen drevet under navnet Erling Byes Etterfølger. Så ble navnet Karsten Myhres Kolonial og Kjøtt. I 1981 ble Myhres Mat stiftet, med Karsten, sønnen Erik og deres koner som eiere.

Erik kjøpte eiendommen Gamle Ringeriksvei 9 i 1987. Han sørget for utvidelser og moderniseringer, men i 1991 måtte han selge forretningen til Kiwi. Nå var det de store kjedenes tid. Erik beholdt eiendommen. På slutten av 1990-talle kom et nytt tilbygg.

Kiwi holder fortsatt (2020) til i bygningen.


Se også Handel i Bærum


 
Kilder:

Sars, Michael og Nordheim, Reidar. (1974). Stabekk, en historikk. Vestre Stabekk vel

Bærum bibliotek

Normann, Liv Enersen. (2013). Et lite minne fra Øvre Stabekk. Asker og Bærum historielags skrifter nr. 53

Frodahl, Bjørn. (2014). Kjøpmannsdynastiet Myhre. Asker og Bærum historielags skrifter nr. 54

 

 

Landhandleriet 1920. Kilde: Bærum bibliotek
I det store huset lå tidligere Stabekkhøi Landhandleri. Sett fra nordvest. Bildet er tatt i 2018. Foto: Knut Erik Skarning
Folkemengde foran landhandleriet da andre verdenskrig var slutt i 1945.
Kilde:
Bærum bibliotek
Interiør fra landhandleriet i 1920. Kilde: Bærum bibliotek