Tilbake til startsiden

Stabekk sanitetsforening

Se også detaljkart

Stabekk sanitetsforening ble stifte i 1911. Foreningens formål var tuberkulosens bekjempelse.

I 1915 ble navnet endret til Østre Bærum Sanitetsforening.

Foreningen eide i mange år det store huset i Ringsveien 3. Dette huset ble bygget i 1903. Etter at Sanitetsforeningen overtok huset, ble det innredet festlokale i første etasje, der mange Stabekkbeboere har kommet sammen til hyggelige samvær.

Huset ble solgt til Norsk Fina AS i 1963 og revet for å gi plass for Finas nybygg. I stedet reiste Sanitetsforeningen et hjem for barn med Cerebral Parese i Gartnerveien 6. Dette stedet ble også et populært møtested.


Mer om Sanitetsforeningen
Norske Kvinners Sanitetsforening (NKS) er en norsk humanitær organisasjon som driver frivillig arbeid innenfor helse- og sosialområdet med vekt på kvinners helse og livsvilkår.
NKS ble etablert etter initiativ fra Norsk Kvinnesaksforening av Fredrikke Marie Qvam, Gina Krog og Randi Blehr 26. februar 1896 i Kristiania, og ble ledet av Qvam til 1933. Hovedmålet var å forestå utdanning av sykepleiere og bidrag til Hærens sanitet, i tilfelle arbeidet med unionsoppløsningen skulle lede til krigshandling. Opprinnelig var NKS tenkt som en kvinneforening for Norges Røde Kors.

Etter hvert utvidet organisasjonen virksomheten til et bredt fokus på humanitære forhold med vekt på kvinners helse og livsvilkår.


Kilder:

Sars, Michael og Nordheim, Reidar. (1974). Stabekk, en historikk. Vestre Stabekk vel

Wikipedia

 

 

 

Sanitetsforeningens hus 1912. Kilde: Bærum bibliotek
Her lå tidligere sanitesforeningens hus. Sett fra nordvest. Bildet er tatt i 2018.
Foto: Knut Erik Skarning