Tilbake til startsiden

Stabekk skog

Mellom de fire Stabekk-gårdene, Store, Østre, Øvre og Skallum-Stabekk, lå et skogstykke. Ved mange eiendomssalg på 1700- og 1800-tallet skiftet stadig skogen, eller deler av skogen, eier.

Da Peder Anker på Bogstad solgte Østre Stabekk til madam Roverud, eier av Store Stabekk, i 1805, var skogstykket unntatt fra salget. Peder Ankers svigersønn, grev Herman Wedel Jarlsberg, overtok denne skogen i 1824. Skogstykket fikk navnet Stabekk Skog.

Grev Herman Wedel Jarlsberg kjempet for jødenes adgang til riket og ble Norges andre statsminister (etter sin svigerfar Peder Anker).

Grevegården ble skilt ut fra Stabekk skog i 1880.

Navnet Skogveien er et minne om Stabekk skog.


Kilder:

Sars, Michael og Nordheim, Reidar. (1974). Stabekk, en historikk. Vestre Stabekk vel

Lokalhistoriewiki

Mohus, Arne. (1987). Stedsnavn i Bærum. Oppmålingsvesenet

Stabekkfilmen