Tilbake til startsiden

Stabækhøi hotel


Hotellet ble åpnet i 1886 av Østre Stabekks eier, August Pedersen Stabæk. Østre Stabekk hadde tradisjon med gjestgivervirksomhet, men nå hadde August fått avslag på søknad om skjenkerett for vin og øl. På hotellet kunne gjestgivertradisjonene videreføres. Her var det salg av vin og brennevin, det eneste lovlige stedet i Bærum utenom Sandvika.

Etableringen av et hotell var også et uttrykk for at miljøet på Stabekk var i ferd med å endre seg.
Hotellet tiltrakk seg dags- og helgegjester som kom fra Christiania med tog. Men hotellet ble også mye benyttet av bygdas egne innbyggere, blant annet til møtevirksomhet. Vestre Stabekk Vel ble grunnlagt her.

Hotellet holdt til i en to og en halv-etasjes tømmerbygning i sveitserstil med midtark og stor åpen veranda i tre etasjer. Senere ble det lagt panel utenpå tømmerveggene.

I 1915 ble eiendommen solgt til cand. philol. Ole Johan Reberg i 1915, som lot arkitekt Arnstein Arneberg bygge om hotellbygningen til skoleinternat. Samtidig ble det oppført en ny bygning med undervisningslokaler. Det er huset som har navnet "Stabækhøi" og "Anno 1918" på fasaden. Det ligger fortsatt rett nedenfor kinobygningen, ut mot Gamle Ringeriksvei. Reberg, som tidligere hadde vært lærer ved Hartmanns pensjonatskole i Asker, drev sin Stabæk Pensionatskole med middelskole- og gymnasklasser for gutter frem til 1929. Skolen hadde egen kino med ukentlige forestillinger for elevene i gymnastikksalen. Se Festsalen.

Da Stabæk kommunale høiere almenskole ble åpnet i 1923, måtte Pensionatskolen, som ikke hadde egen eksamensrett, etter noen år gi tapt i konkurransen. Bygningene ble tatt i bruk til utleieboliger og forretningsformål.

Portnerboligen, som ligger rett øst for hotellet, er fra 1931. Den ble brukt til kyllingoppdrett før den ble portnerbolig. Huset ble omgjort til bolig i 1937.
Arkitekt er U. Haslev.

Vestre Stabekk Vel
Vestre Stabekk Vel ble stiftet på hotellet i 1898. Navnet var opprinnelig "Foreningen til Forskjønnelse og Nytte for Stedet", og første formann var handelsmann M. Rolfsen. En av de første sakene som ble behandlet, og som var en av årsakene til etableringen av foreningen, var behovet for veibelysning. Etablering av fortau ble også en viktig sak.

Hotellets adresse er i dag Storengveien 92.


Se også Skjenkerett og alkoholsalg i Bærum


Mer om Boliger og arkitektur: Se Rik på historie. Gå til s. 90 og s.112.

 
Kilder:

Mohus, Arne. (1987). Stedsnavn i Bærum. Oppmålingsvesenet

Sars, Michael og Nordheim, Reidar. (1974). Stabekk, en historikk. Vestre Stabekk vel

Engebretsen, Geir (Red). (1999). Boken om Jar: Jar vel 1924 - 1999. Vellet

Lokalhistoriewiki

Stedsanalyse Stabekk sentrum. Bærum kommune

Mathisen, Bjørn Magne. (2020). Historien om Stabekk - og stabekkingene.
Bestilles privat: bmmathis@online.no eller telefon: 906 02 658

 

Stabækhøi hotel 1915. Kilde: Bærum bibliotek
Hotellbygningen 2018. Sett fra nord. Foto: Knut Erik Skarning
Hotellbygningen 2018. Sett fra syd. Foto: Knut Erik Skarning
Portnerboligen 2018. Sett fra syd. Foto: Knut Erik Skarning