Stabæktunet sykehjem, tidligere Stabæktunet bo- og behandlingssenter

Stabæktunet sykehjem i Jernbaneveien 35 sto ferdig i 1995.

Stabæktunet sykehjem består av tre avdelinger (2018).
Avdeling 2. etasje og 3. etasje er ordinære sykehjemsavdelinger med 33 beboere.
Avdeling 4. etasje er en demensavdeling for 20 beboere med demens.
Alle avdelingene er delt opp på 2 grupper.

Stabæktunet har kun enerom med eget bad og wc, hvert rom inklusive bad er på ca. 20 kvadratmeter.

Stabæktunets venner er en støtteforening som hjelper til ved arrangementer.

 
Kilde:

Bærum kommune

 

 

 

 

 

Stabæktunet bo- og behandlingssenter 2018. Sett fra sydvest. Foto: Knut Erik Skarning

 

Tilbake til startsiden