Tilbake til startsiden

Aktuelle lenker og bøker

Sars, Michael og Nordheim, Reidar. (1974). Stabekk, en historikk. Vestre Stabekk vel

Mohus, Arne. (1987). Stedsnavn i Bærum. Oppmålingsvesenet

lokalhistoriewiki.no (som bygger på: Bakken, Thor Chr. (red). (2008). Budstikkas store Asker og Bærum-leksikon. Kunnskapsforlaget.)

Stabekkfilmen

Gater og veier i Bærum kommune

Mathisen, Bjørn Magne. (2019). Historien om Bekkestua - og Bekkestuingene

Mathisen, Bjørn Magne. (2020). Historien om Stabekk - og stabekkingene.
Bestilles privat: bmmathis@online.no eller telefon: 906 02 658

For øvrig finnes mange lenker på de ulike sidene man kommer til ved å klikke på markører i kartet.