Kart med historiske navn fra Stabekkområdet
Økonomisk kartverk med historiske navn. Utgitt av Fylkeskartkontoret i Oslo - Akershus 1982