Tilbake til startsiden

Jernbanebroen

Broen over jernbanen ble bygget i 1917. Tidligere gikk Gamle Drammensvei over jernbanen i plan med jernbanesporene ved Stabekk stasjon (til venstre for broen). Veien hadde bom ved jernbanesporene, som ble betjent av skomaker Pedersen.

 
Kilde:

Mohus, Arne. (1987). Stedsnavn i Bærum. Oppmålingsvesenet

 

 

 

Jernbanebroen og stasjonsområdet 1950. Kilde: Postkort
Jernbanebroen 2018., Sett fra syd. Foto: Knut Erik Skarning